کلاژن دریایی چیست؟

مکمل های کلاژن در چند سال اخیر به عنوان راهی برای حمایت از روند طبیعی پیری بسیار محبوب شده است. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که آیا واقعا اینهمه سر و صدا درمورد کلاژن ها واقعی است؟ در چندسال اخیر در مورد کلاژن بخصوص کلاژن دریایی ، که عمدتا از کلاژن نوع ۱ تشکیل شده است ، مطالعات قابل توجهی انجام شد که نتلایج قابل قولی داشتند.

ادامه مطلب