انواع کلاژن

کلاژن اصلی‌ترین پروتئین موجود در بافت‌های ارتباطی و ساختاری بدن از جمله پوست، استخوان ها، غضروفها و تاندون هاست. ساختار فیبری این ماده باعث شکل دهی و استحکام بدن می‌شود.تا سال 2017، 29 نوع شناخته شده از کلاژن کشف شدکه فراوانترین انواع کلاژن عبارتند از:

ادامه مطلب